Til hovedinnhold

– Bryr oss

Denne våren har vi rettet et særlig fokus på arbeidet med å forebygge diskriminering og trakassering, samt viktigheten av mangfold blant våre ansatte. Vi har gjennomført ledersamlinger og informasjonsmøter for alle ansatte på alle skip, begge skift – og alle landlokasjoner i både Norge og Sverige. Over 1300 ansatte har fysisk deltatt på disse samlingene, og mer enn 1500 har tatt e-læringskurset som er sendt ut om samme tema.

I samlingene har vi i fellesskap gjennomgått hva lovgivningen definerer som diskriminering, trakassering og seksuell trakassering – samt diskutert både gruppevis og i fellesskap hva dette vil si i praksis. Diskusjonene har vist at vi er forskjellige. Det har vært stor bredde i både oppfatninger og meninger, og i fellesskap har vi sammen fått belyst viktigheten av at vi alle er bevisste på dette og sikrer at vårt arbeidsmiljø oppleves som inkluderende for alle.

I Color Line er vi over 2200 faste ansatte, og i høysesong er det også et stort antall sommervikarer i arbeid både på sjø og land. Våre ansatte representerer en stor bredde i både alder, bakgrunn, erfaring, kjønn, etnisitet, kultur, religion og seksualitet. Mangfold er en styrke. Mangfold gir oss et bredere perspektiv og bidrar til å øke vår forståelse av både våre kunders og kollegaers utfordringer og behov. Vi har troen på at mangfold bidrar til nytekning og innovasjon.

Vi ønsker å vise vår støtte til feiringen av Pride som finner sted nå i juni. Pride er en markering hvor man tydeliggjør at det er nulltoleranse for fordomsfulle og diskriminerende uttrykk. Vi markerer vår støtte ved å heise regnbueflagget på Hjortnes denne uken, samt la regnbuens farger få lyse opp serveringen i våre messer og kantiner fredag 23. juni. Regnbueflagget symboliserer fellesskap og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet. Dette syntes vi i Color Line er et viktig budskap. I Color Line er det plass til alle, vi har respekt for alle og vi verdsetter alle. Colorlinere – vi bryr oss.

Happy pride!

Alle små dråper