Til hovedinnhold

Klimapilotering på SuperSpeed 1 og 2

Color Line har startet pilotering av både biodrivstoff og seilingsoptimalisering på SuperSpeed 1 og 2, med mål om å sikre nødvendig teknisk, operasjonell og kommersiell kunnskap om disse viktige tiltakene for å redusere klimapåvirkningen.

–Som del av vårt bærekraftsprogram tester vi nå ut både biofuel og seilingsoptimalisering på SuperSpeed’ene for å innhente nødvendig kunnskap om disse tiltakene både fra et driftsmessig og markedsmessig perspektiv, sier leder for teknisk maritim drift Per Erik Olsen, og legger til at Color Line benytter såkalt avansert biodrivstoff fremstilt av rester og avfall og derfor ikke fortrenger produksjonen av mat eller dyrefôr.

Siden biodrivstoff utvinnes av fornybart materiale, tilfører det ikke økosystemet ytterligere klimagassutslipp og regnes derfor som fossilfritt og klimanøytralt.

Gjennom forsøksperioden med biodrivstoff vil Color Line tilegne seg viktig kunnskap om bruken av biodrivstoff i praksis, da det er forskjeller mellom dette og fossile drivstoff som må håndteres på en god måte. Blant annet er biodrivstoff mindre energitett, inneholder oksygenforbindelser som gjør forbrenningen annerledes og har flere andre karakteristikker som skiller seg fra konvensjonelt drivstoff.

Seilingsoptimalisering for lavere klimautslipp

Seilingsoptimalisering er en annen form for klimatiltak, der utslippene reduseres gjennom fartsreduksjoner og dermed lavere drivstofforbruk. Selv om Color Line har begrensede muligheter for å ta i bruk et slikt tiltak på grunn av de optimaliserte fartsplanene, vil også mindre justeringer bidra positivt på grunn av skipenes størrelse og høye seilingsfrekvens.

–Gitt den høye gjennomsnittsfarten, vil selv en mindre justering av seilingstidene ha en betydelig klimaeffekt på SuperSpeed’ene gjennom redusert drivstofforbruk. Derfor tester vi nå i desember ut en 30-minutters økning av den siste daglige overfarten fra Hirtshals til Kristiansand, slik at vi både kan lære mer om et slikt tiltak fra et driftsperspektiv og, ikke minst, hvordan dette påvirker markedet, sier Per Erik. Tilsvarende tiltak vil gjennomføres for Superspeed 2 i 2024, hvor man også planlegger å teste ut å øke siste overfart med 30 minutter i lavsesong.

Per Erik fremhever at Color Lines ruter er betydelig mer sensitive til endringer i fartsplanene enn skip i de fleste andre segmenter, og må derfor nøye vurdere markedseffektene ved eventuelle justeringer. Dette er også viktig fra et klimaperspektiv, da et av de viktigste klimabidragene til Color Line er å utnytte sjøveien som miljøveien fullt ut gjennom å utnytte skipenes kapasitet i så stor grad som mulig.

Alle små dråper

Tilknyttede fokusområder: