Til hovedinnhold

Likestilling og mangfold - inkluderende arbeidsliv

Prosjektets ambisjon er å øke andel kvinner i ledende stillinger på land/sjø og jobbe aktivt for økt mangfold. Selskapets nulltoleranse for diskriminering og trakassering er også et viktig arbeidsområde for prosjektet.

Tilknyttede fokusområder: