Til hovedinnhold

Bærekraftig logistikk og verdikjede

Prosjektets ambisjon er å sikre en kontinuerlig optimalisering av verdikjedene for å sikre et ansvarlig forbruk, samt redusere utslipp, bruk av "skadelige produkter/kjemikalier" og avfall. I tillegg ønsker vi å øke andel gjenbruk/resikulering av emballasje og avfall fra våre produkter slik at man kan opprettholde et lønnsomt og attraktivt internasjonalt, nordisk og norsk utvalg.