Til hovedinnhold

Helhetlige leverandørkrav og oppfølging

Prosjektets ambisjon er at man gjennom systematisk og tverrfaglig arbeid skal sikre etterlevelse iht gjeldende lovkrav, samt sikre proaktive krav som bidrar til ansvarlige og mer bærekraftige verdikjeder.