Til hovedinnhold

Mindre avfall, mer gjenvinning

Prosjektets ambisjon er å kartlegge dagens avtaler og praksis for håndtering av avfall på tvers av Color Line. Prosjektet skal jobbe systematisk med forbedring av avfallsavtaler, evaluere dagens praksis opp mot beste praksismetoder og komme med forslag til tiltak for å redusere forbruk og sikre mer ansvarlig håndtering av avfall, herunder øke gjenbruksandelen.