Til hovedinnhold

Forbruk av- og utslipp til vann

Prosjektets ambisjon er redusere vårt samlede vannforbruk og løpende evaluere dagens praksis av utslipp som gjøres til vann. Gjennom monitorering og bevisstgjøring vil vi kunne identifisere tiltak som kan bidra til å sikre at vår optimal og ansvarlig vannforbruk og -utslipp.

Tilknyttede fokusområder: