Til hovedinnhold

Godskorridorer - grønne bindeledd

Prosjektets ambisjon å bidra til å synliggjøre og tilrettelegge for at sjøveien er en naturlig og viktig del av miljøveien for godstransport til og fra utlandet. Color Line er et viktig bindeledd mellom grønne fraktkorridorer i Norge og Europa, der våre havneterminaler i Oslo, Sandefjord, Larvik og Kristiansand utgjør viktige knutepunkt mellom vei, jernbane og sjø.

Tilknyttede fokusområder: