Til hovedinnhold

Energieffektiviseringstiltak - land

Prosjektets ambisjon er å identifisere områder og tiltak som på kort og lang sikt kan bidra til energieffektivisering for våre landlokasjoner. Dette kan være tiltak som f.eks. temperatursenking, lysstyring, led, landstrøm mm. Prosjektet skal identifisere kortsiktige tiltak, men også energieffektiviseringstiltak som krever investeringer og/eller tekniske justeringer bygg og installasjoner på lengre sikt.

Tilknyttede fokusområder: