Til hovedinnhold

Energieffektiviseringstiltak - sjø

Prosjektets ambisjon er å oppnå 10% mindre energiforbruk i vår flåte innen 2030 (basert på 2019 nivå). Energieffektiviseringen vi klarer å oppnå vil være summen av en rekke store og mindre tiltak, som blant annet digitaliseringstiltak (SMART), tidlig avgang innenfor samme rute tabell, silikonmaling m.m.

Tilknyttede fokusområder: