Til hovedinnhold

GHG/energi avtrykk - beregning og synliggjøring

Prosjektets ambisjon er å detaljere og tydeliggjøre vår egen klima og miljøpåvirkning, inklusive relative klimautslipp i forhold til transportarbeidet som utføres, og dermed bidra til å skape åpenhet og et bedre sammenligningsgrunnlag mot andre transportformer.

Tilknyttede fokusområder: