Til hovedinnhold

SMART

Prosjektets ambisjon er å bidra til effektivisering, automatisering og innovasjon gjennom økt digitalisering om bord på våre skip og på land. SMART vil jobbe tett med målsettinger og arbeidsstrømmer i flere av bærekraftprosjektene.

Tilknyttede fokusområder: