Til hovedinnhold

Sterkere sammen

Color Line er allerede Norges største og blant Europas ledende rederier innenfor europeisk nærskipsfart, og har som mål å videreutvikle denne posisjonen ved å tilby unike og tilrettelagte tilbud innenfor handel, opplevelser, reiseliv og transport gjennom kundeinnsikt, bærekraft og innovasjon. Gjennom sin varierte virksomhet har Color Line mange ulike berøringspunkter med en rekke interessentgrupper, fra kunder, reiseliv og leverandører, til myndigheter, organisasjoner og media.

Samarbeid – avgjørende for å nå målene

Color Lines størrelse og betydning gjør at rederiet har stor påvirkningskraft og gjennomføringsevne, også innenfor bærekraft. Det skaper en forventning om at Color Line benytter sine muligheter til å være en pådriver innenfor bærekraftfeltet. Tilsvarende har Color Line arbeidet aktivt med mangfold gjennom en årrekke, særlig for å øke kvinneandelen i en tradisjonelt sett mannsdominert sektor, og leverer reiseprodukter med bred folkelig appell på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Med den kraftige økningen i bevissthet og krav om bærekraft, så øker også forventningene til Color Line på dette området.

Samarbeid mellom aktører, på tvers av bransjer og sektorer og mellom myndigheter, organisasjoner og det private næringslivet er avgjørende for å klare å realisere ambisjonene i det grønne skiftet. Slike samarbeid kan også være krevende siden de ofte involverer samarbeidspartnere som er nye for hverandre, og som derfor trenger ledere med ambisjoner og gjennomføringskraft.

Color Line har tatt en lederrolle innenfor den norske maritime klyngen, som kan bidra positivt til at Color Line oppnår sine mål om å redusere eget fotavtrykk og øke sin positive påvirkning innenfor reiselivet og overfor leverandører, tilbydere og andre samarbeidspartnere. «Sterkere sammen» er inspirert av FNs bærekraftsmål om «samarbeid for å nå målene», som bygger på behovet for nye og sterke partnerskap mellom myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet for å realisere de øvrige målene. Det er derfor et kvalitativt fokusområde innenfor Color Lines bærekraftsstrategi, og et område som kan bidra direkte og indirekte til at rederiet oppnår sine øvrige ambisjoner, målsetninger og KPIer.