Til hovedinnhold

Store opplevelser, små avtrykk

Vår ambisjon innen reiseliv er at vi skal tilby store og minnerike reiselivsopplevelser for bredden i befolkningen, og at våre tilbud skal medføre små klima- og miljøavtrykk. Vi skal være en katalysator for bærekraftige reiseopplevelser og bidra til å fremme en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen på og rundt våre reisemål i Norge og utland.

Katalysator for mer bærekraftig reiseliv

Bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen legger til grunn en utvikling som hensyntar både sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter. Klima- og miljødimensjonen er åpenbart en viktig del av bærekraftarbeidet innen reiseliv, men vekst og verdiskapning er også avgjørende. Reiselivsnæringen skaper helårs arbeidsplasser og bidrar til økt verdiskapning, sysselsetting og utvikling i både Norge og våre øvrige destinasjonsland.

Som et norsk rederi med internasjonal virksomhet innenfor nærskipsfarten er våre kunder i hovedsak fra Norge, Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige. I samarbeid med våre distributører og leverandører skal vi utvikle, digitalt tilgjengeliggjøre og promotere bærekraftige reisealternativer.

Da pandemien rammet i 2020, sysselsatte reiselivsnæringen i Norge om lag 171 000 årsverk og skapte verdier for 130 mrd. kroner (SSB, 2019). Dette utgjorde 7,1 prosent av sysselsettingen og 4,2 prosent av verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi. Passasjertransport og servering er de to største bransjene reiselivsnæringen, målt i hhv. verdiskaping og antall ansatte. Det siste tiåret har imidlertid veksten vært høyest i opplevelsesbransjen, der verdiskapingen er nesten doblet. I tillegg til å tilby passasjertransport tilbyr Color Line også et bredt spekter av reisepakker som bidrar betydelig inn i både overnatting- og opplevelsesbransjene.