Til hovedinnhold

Visste du at det i Color Line er nulltoleranse for diskriminering og trakassering?

Et trygt og godt arbeidsmiljø for alle  

 I Color Line er det nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Det skal være trygt og godt å gå på jobb, enten det er om bord på våre skip eller på land. Vi har respekt for hverandre, uansett alder, kjønn, etnisitet, tro eller legning. Vi følger våre verdier – Bryr oss – Bygger tillit – Bryter vei.  

Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø har vært et kjennetegn for Color Line i mange år og det skal det også fortsette å være. Vi skal være en profesjonell arbeidsgiver som utvikler oss i tråd med samfunnet for øvrig og hvor vi snakker til og om hverandre med respekt. Vi skal være en arbeidsplass hvor flere generasjoner kan jobbe sammen i et lærerikt, inkluderende og godt arbeidsmiljø.  

Mye er gjort, men vi kan og skal bli bedre. Et av fokusområdene i bærekraftarbeidet fremover er arbeidet med likestilling og mangfold. Prosjektet «Likestilling og mangfold – inkluderende arbeidsliv» er 1 av 19 bærekraftprosjekter som nå er igangsatt i Color Line sitt bærekraftprogram. Som del av dette arbeidet ønsker vi denne våren å rette et særskilt fokus på arbeidet med diskriminering og trakassering.  

Som arbeidsgiver har vi i Color Line plikt til å jobbe for å hindre at det skjer diskriminering og trakassering på vår arbeidsplass.  I dette arbeidet mener vi det er viktig at alle ansatte har kunnskap om hvilke krav vi setter, hvilke grenser vi har og hvordan vi følger opp eventuelle hendelser og utfordringer knyttet til dette temaet.  

Ledersamling og informasjonsmøter om arbeidsmiljø 

Arbeidet mot diskriminering og trakassering må skje i det daglige, men vi har også troen på at det er viktig å skape arenaer hvor vi sammen øker bevisstheten på dette gjennom å diskutere og belyse tematikken. Vi vil at alle ansatte skal være kjent med hva diskriminering og trakassering er, og hvordan vi kan jobbe samme for å hindre dette.  Derfor vil vi denne våren innkalle alle ledere på sjø og land til å delta på samlingen «Et trygt og godt arbeidsmiljø for alle».   

Samlingen vil fokusere på: 

  • Hva det innebærer å være profesjonell, mot både kunder og kollegaer
  • Felles oppgaveløsning og diskusjoner for å øke bevisstheten knyttet til diskriminering og trakassering 
  • Praktiske verktøy for å kunne bidra til inkludering og åpenhetskultur 

Samlingen vil avholdes for begge skift på hvert skip og på alle landlokasjoner i perioden april-juni. Det er forventet at alle ledere og mellomledere deltar. I tillegg vil alle ansatte bli invitert til å delta på informasjonsmøte om samme tema.  

Både nå og i fremtiden skal vi være en attraktiv arbeidsplass med trygge ansatte. Dette er noe vi alle sammen må bidra til, både ledere og ansatte. Dette er et felles ansvar, og sammen skal vi øke vår bevissthet og kompetanse om disse viktige temaene.

Alle små dråper

Tilknyttede fokusområder: