Til hovedinnhold

Sjøveien er miljøveien

Color Lines visjon er å bli Europas beste rederi innenfor bærekraftig cruise og transport, og en stadig viktigere del av vårt formål og samfunnsoppdrag er å tilby store opplevelser med små avtrykk og styrke sjøveien som miljøveien.  

Dette forplikter oss ikke bare til å være en pådriver for at maritim sektor reduserer fotavtrykket og oppfyller 1,5-gradersmålet, men også at vi arbeider aktivt og målrettet med bærekraft i alle deler av organisasjonen og sammen med våre partnere. Alt teller, alle kan bidra. 

Bærekraft kan både være komplisert å forstå og krevende å få til. Det handler både om å redusere vår negative påvirkning og øke de positive effektene av vår virksomhet. For å lykkes må vi være åpne og tydelige om målsetninger, status og progresjon, og vi skal vokte oss for såkalt grønnvasking. Målene våre må derfor være ambisiøse, men også realiserbare.   

Vi bygger på FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å løse utfordringene verden står overfor. Disse målene danner den ytre rammen for vår bærekraftstrategi, og vi har valgt ut åtte mål som er særlig relevante for oss. Med utgangspunkt i disse målene, har vi strukturert vår bærekraftstrategi innenfor syv fokusområder tilpasset vår virksomhet og som omfatter alle deler av organisasjonen.  

I tillegg har vi etablert 19 prosjekter som konkretiserer hvordan vi skal oppnå målene vi har satt oss. Disse prosjektene vil være lokomotivene i innsatsen vår, og omfatter alt fra energieffektivisering og utslippsreduksjoner til å kutte forbruk, redusere matsvinn, øke kvinneandelen i mannsdominerte stillinger og bidra til godsoverføringen fra vei til sjø.  

Våre bærekraftsmål er ambisiøse, og vi kan bare lykkes dersom vi alle trekker i riktig retning. Det begynner derfor med at vi alle gjør oss kjent med bærekraftsstrategien, slik at vi vet hvor vi står og hvor vi er på vei. Kom gjerne med ros, ris og forslag til forbedringer til det som skal være en levende strategi som vi eier i fellesskap. 

Les mer om organisering og styring av bærekraft arbeidet her

Les bærekraftstrategien her (PDF)