Til hovedinnhold

– Sikkerhet først! Bli kjent med Per Erik Olsen, konserndirektør for teknisk drift i Color Line

– Sikkerhet først

 

Per Erik Olsen seilte de syv hav før han gikk på land og inn i ledende stillinger i både Klaveness og Hurtigruten. Etter sine første 100 dager som konserndirektør for teknisk maritim drift i Color Line, er Per Erik dypt imponert over menneskene, skipene og alt som ligger bak en av Norges mest kjente og kjære merkevarer.

– Noe av det første som slo meg når jeg kom inn i Color Line var samholdet og profesjonaliteten i hvert eneste ledd av vår sammensatte organisasjon, med ansatte som hele tiden søker etter forbedringer, effektiviseringer og kvalitetshevinger, sier Per Erik.

Som øverste leder for Color Line Marine har Per Erik mange administrative oppgaver og eksterne oppdrag, men har bevisst prioritert så mye tid som mulig i løpet av de første månedene i stillingen om bord på skipene og ute i organisasjonen.

– Det er der vi skaper verdiene, og det er der vi kommer tettest på både utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Skipene utgjør navet i alt vi gjør, og vår oppgave fra land er å være et best mulig støtteapparat for alle de som hver dag gjør en fantastisk jobb for Color Line og alle de tusenvis av reisende vi til enhver tid har ansvaret for, sier han.

Per Erik er utdannet nautisk ingeniør med master i shipping, offshore og finans, og startet karrieren som kadett i Torvald Klaveness i 1990. Han gikk gradene frem til overstyrmann, og valgte gå i land i 1997 til flere ledende stillinger innenfor sikkerhet, kvalitetskontroll og operasjonell drift, som blant annet ledet til utstasjonering i Manila. Den aktive tobarnsfaren fra Drammen hadde også et kort opphold i Hurtigruten, før han ble Colorliner i januar i år.

 

Sikkerhet, bærekraft, digitalisering

For Per Erik kommer sikkerhet alltid først, og derfor følte han seg også umiddelbart hjemme i den tydelige sikkerhetskulturen i Color Line.

– Sikkerhet er et område der vi aldri blir ferdige og hvor vi aldri kan si oss fornøyde, men må hele tiden strekke oss etter forbedringer og neste nivå – på samme måte som vi kontinuerlig søker forbedringer og effektiviseringer av driften,» sier Per Erik, og legger til: «Et sikkert skip er svært ofte også et veldrevet skip. Begge deler påvirkes i stor grad av at vi har et godt arbeidsmiljø, at ledere går foran som positive forbilder – og at vi har det moro sammen.

Color Line Marine på Stub

Color Line Marine på Stub i Sandefjord

For Per Erik er bærekraft og det langsiktige målet om fossilfri drift den virkelig store utfordringen – men også muligheten – som ligger foran oss. Color Line deler målene til Norge og EU om klimanøytralitet innen 2050. Samtidig hersker fremdeles usikkerhet rundt hvilke løsninger som er best egnet til å føre næringen over i nullutslippssamfunnet, kommersielt så vel som teknologisk.

– I Color Line har vi som ambisjon å være best i Europa på bærekraftig cruise og transport, og vi utforsker nå hele bredden av mulige løsninger – fra batteriteknologi til metanol og CO2-fangst – for å ligge i fremste rekke også på dette området. I tillegg vil bærekraft bare bli stadig viktigere kommersielt og finansielt. På den ene side vil stadig flere vil søke seg til bærekraftige reisealternativer, og på den andre siden vil kostnadene for konvensjonelle drivstoff vil øke kraftig som følge av at en stadig høyere pris på CO2, sier han.

Videre ser Per Erik at den gjensidige avhengigheten mellom bærekraft og digitalisering bare blir sterkere på det operasjonelle området, med avansert sensorteknologi og datadrevne systemer som støtter alt fra seilingsoptimalisering til prediktivt vedlikehold – som på sikt vil innlemme skipene i det som gjerne omtales som Internet of Things (IoT) og sette helt nye kompetansekrav til både mannskap og landbaserte støttefunksjoner.

Ifølge Per Erik er likevel hovedoppgaven å transportere passasjer og gods trygt, komfortabelt og til oppsatt tid på samtlige av Color Lines høyfrekvente, helårlige ruter mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.

«Selve kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å binde Norge sammen med resten av Europa – hver dag, hele året og med det samme høye servicenivået i alt vi gjør og tilbyr våre kunder. Det er i seg selv en formidabel oppgave som krever det ypperste fra både sjø og land, og i et intrikat samspill som må fungere sømløst fra dag til dag og uke til uke. Det er der vår virkelige styrke ligger, og det er den styrken som gir kundene opplevelsen av at Color Line representerer det lille ekstra,» avslutter Per Erik.

Alle små dråper

Tilknyttede fokusområder: