Til hovedinnhold

Sjøfartsdirektøren på «suverent» besøk om bord på Color Hybrid

Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier, og derfor en meget viktig samarbeidspartner for Color Line. På tirsdag 30.mai var sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide med på rundtur med Color Hybrid sammen med flere nøkkelpersoner fra direktoratet for å diskutere aktuelle tema for rederiet og næringen, og ikke minst oppleve verdens største plug-in hybridskip på nært hold.

Sjøfartsdirektoratet på besøk om bord på Color Hybrid. Omvisning ute på dekk.

Color Line Marine ved konserndirektør Per Erik Olsen organiserte det vellykkede besøket, som blant annet inkluderte møter, omvisning i alle deler av skipet og besøk på broen for Hareide og hans nærmeste medarbeidere. Besøket ble avsluttet med en bedre middag i restaurant Utsikten før den helelektriske innseilingen til Sandefjord.

Fra Color Lines side presenterte konsernsjef Trond Kleivdal rederiet og den nye bærekraftsstrategien, herunder vårt fokus på et trygt og godt arbeidsmiljø som også er et av de viktigste fokusområdene for Sjøfartsdirektoratet. Sikkerhetsinspektør Knut Morten Johansen fulgte opp med en statusoppdatering for Color Lines sikkerhetsarbeid, mens direktør for bærekraftig havne- og tonnasjeutvikling Robin Tomren presenterte vårt pågående arbeid og langsiktige målsetninger innenfor klima og miljø.

Sjøfartsdirektoratet på besøk om bord på Color Hybrid.

På seilingen tilbake til Sandefjord fikk Sjødirektoratet en grundig omvisning om bord, og anledning til å hilse på mange av de ansatte på bro, hotell og i maskin. I etterkant takket sjøfartsdirektør Hareide for et «suverent» besøk om bord på Color Hybrid, og fremhevet den meget gode og aktive deltagelsen fra mannskapet.

«Sterkere sammen» er et av fokusområdene i Color Lines bærekraftsstrategi, og Sjøfartsdirektoratet er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med flere av våre målsetninger og ambisjoner – fra helse, miljø og sikkerhet til viktigheten av å ta vare på havet som vår arbeidsplass og hverandre som gode kollegaer.

Sjøfartsdirektoratet på besøk om bord på Color Hybrid.
Sjøfartsdirektoratet på besøk om bord på Color Hybrid.
Sjøfartsdirektoratet på besøk om bord på Color Hybrid.
Sjøfartsdirektoratet på besøk om bord på Color Hybrid.
Alle små dråper