Til hovedinnhold

Visste du at vi har tatt i bruk undervannsdrone for å nå våre klimamål?

Undervannsdroner bidrar til økt energieffektivisering og lavere utslipp

Energieffektivisering er ikke bare viktig for å redusere kostnader, men også avgjørende for at vi skal nå våre klimamål. Derfor tok mannskapet på Color Hybrid nylig i bruk undervannsdroner for å avklare hvorfor skipets energiforbruk økte. De kunne raskt konstatere at det hadde bygget seg opp betydelige mengder groe på skroget. Etter en vellykket vask ved hjelp av eksterne dykkere ble motstanden i vannet redusert. Nå seiler Color Hybrid igjen med minst mulig drivstofforbruk og klimaavtrykk.

Skroget på Color Hybrid før og etter vask

Ved å ta i bruk ny teknologi på denne måten får effektive svar på status mellom dokking, og kan raskt iverksette tiltak ved behov for å optimalisere driften. Skipets egen besetning kunne selv føre dronen etter en kort opplæring, og vi vil nå etablere faste intervaller for slike undervannsinspeksjoner på alle skip.

Per Erik Olsen, konserndirektør for teknisk maritim drift

Undervannsdronen som ble benyttet på Color Hybrid ble levert av det norske firmaet Blueye, mens dykkerfirmaet K.A.I stod for vaskingen av skroget. K.A.I. benyttet også en innovativ løsning, da de vasket skroget med en ny type redskap som både vasker og samler opp groe for å unngå spredning.

«Bærekraft handler i stor grad om vårt kontinuerlige forbedringsarbeid av eksisterende rutiner og prosedyrer, som her ved å ta i bruk ny teknologi for å øke vår kunnskap og bli enda mer treffsikre med hensyn til vedlikehold,» sier Olsen, og legger til «I tillegg er det veldig moro å styre undervannsdroner, som både kan ta bilder og video og dermed gir en umiddelbar innsikt av situasjonen også under vannskorpen.»

Alle små dråper