Til hovedinnhold

Visste du at en tredjedel av all mat som produseres aldri blir spist?

Ifølge FN legger matproduksjon beslag på nesten 50% av verdens beboelige landarealer, 70% av ferskvannet og står 26% av de globale klimautslippene. Når i tillegg en tredjedel av all mat som produseres blir til avfall, blir matsvinn til en av våre aller største klimautfordringer.

Med matsvinn menes alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr slaktes og planter høstes. Matsvinn omfatter derfor bare spiselige deler av mat som kastes, og ikke uspiselige deler som ben, kjerner, skall o.l. Matsvinn inkluderer også mat som utnyttes som dyrefôr istedenfor til opprinnelig tiltenkt formål.

I Norge ble det i 2019 kastet mer enn 417 000 tonn spiselig mat, eller om lag 78 kg per innbygger. Husholdningene stod for over halvparten av svinnet, etterfulgt av matindustrien med om lag en femtedel og dagligvarehandelen med om lag en sjettedel. Serveringsbransjen stod for 7%.

Men selv om matsvinn er en av de største bærekraftsutfordringene globalt, er blant annet Norge nå inne i en positiv utvikling. Matsvinnet innenfor norsk dagligvarehandel, grossist og matindustri redusert med 16 400 tonn i perioden 2015-2019, som tilsvarer 4,2 kg per innbygger. Dette kommer i tillegg til en reduksjon på 14 prosent mellom 2010 og 2015. Pandemien har gitt oss en ytterligere dytt i riktig retning, og hele 24% kaster mindre mat nå enn før pandemien. Innen 2030 er målet å halvere matsvinnet i Norge, i tråd FNs bærekraftsmål.

Color Lines arbeid for å redusere matsvinn

Det å redusere matsvinn er derfor et svært viktig satsningsområde i Color Lines bærekraftsstrategi. Under satsningsområdet «Ansvarlig innkjøp, forbruk og avfallshåndtering» har vi definert et mål om å redusere det totale matsvinnet på land og sjø med minst 40% innen 2030, målt fra 2022.

For å nå denne ambisiøse målsetningen må vi jobbe med mange ulike tiltak og initiativer i parallell, ikke minst med kunnskap, forståelse og bevisstgjøring blant oss selv og våre reisende. Samtidig må vi innføre gode rutiner og digitale verktøy for veiing, måling og datainnhenting, og bidra til å skape en positiv kultur internt og blant våre gjester for å bidra til å redusere matsvinn.

I løpet av 2023 vil slike digitale verktøy innføres på alle skip og landlokasjoner som ikke allerede har disse løsningene, slik at vi kan etablere en felles grunnlinje og måle progresjonen frem mot 2030. Arbeidet med å ytterligere øke vår egen kunnskap og kompetanse om matsvinn er imidlertid allerede godt i gang.

Bevisstgjøringen av våre kunder trenger heller ikke vente på systemene da redusert matsvinn er vinn-vinn-vinn: Bra for de reisende som bidrar med å ikke forsyne seg med mer enn det de spiser, bra for Color Line som reduserer kostandene fra overforbruk, og veldig bra for verden. Ofte er det lite som skal til, og derfor vil vi rulle ut informasjonsmateriell i tiden som kommer som inkluderer budskapet som en hyggelig påminnelse.

Alle små dråper

Tilknyttede fokusområder: