Til hovedinnhold

Ansatte er vår viktigste ressurs

Color Line er en stor arbeidsgiver med over 2 000 ansatte i fire land. Vi har helt fra etableringen hatt stort fokus på de reisendes opplevelser, og at disse leveres gjennom engasjerte og dyktige ansatte. Selskapet opererer som både transportør og operatør innenfor både reiseliv, detaljhandel og skipsfart, og dette gjør at vi som arbeidsgiver kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver. Bredden i arbeidsoppgavene gjør at Color Line har ansatte innenfor svært ulike fagfelt og med variert erfaringsbakgrunn. Det gir en utfordrende og interessant arbeidshverdag.

Mangfold og bredde skaper muligheter

Mangfold i bakgrunn, ferdigheter, egenskaper og erfaring er viktig for rederiet. Et stort mangfold bidrar til mer energi og gir bredere perspektiver, økt innovasjon og muligheter. Color Line skal være en attraktiv, utviklende og inkluderende arbeidsplass. Vi skal sikre likestilling og mangfold blant våre ansatte, jobbe systematisk og langsiktig med kompetanse- og karriereutvikling, samt skape og bevare arbeidsglede og engasjement.

Som fundament i dette arbeidet ligger selskapets verdigrunnlag: Vi bryr oss, vi bygger tillit, og vi bryter vei. Alle disse tre momentene er avgjørende i vårt bærekraftarbeid i tiden som kommer. Våre ansatte bryr seg. Vi har fokus på troverdighet og transparens, og vi må tørre å tenke nytt og annerledes. Dyktige og engasjerte ansatte, i tillegg til kompetente og utviklende ledere, vil sammen utgjøre vår viktigste ressurs i det videre bærekraftarbeidet. Våre lederprinsipper – inspirator, forbilde, drivkraft – tydeliggjør hvilke forventninger og krav vi stilles til våre ledere på alle nivåer i dette arbeidet.