Til hovedinnhold

Ansvarlig innkjøp, forbruk og avfallshåndtering

Color Line er del av lange verdikjeder både før og etter overfart, og vi har derfor både direkte og indirekte bærekraftspåvirkning. Derfor er vi bevisst på hvordan rederiet kan påvirke kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere på en langsiktig og ansvarlig måte, med mål om å skape mer for mindre.

Kunnskapsbaserte beslutninger – bærekraft i praksis

Gjennom dialog og leverandørkrav, samt innkjøpssamarbeid på tvers av bransjen der det er naturlig, ønsker vi å bidra til å påvirke våre leverandører og underleverandører til å bli mer bærekraftige.

Vi jobber løpende med å tilegne oss kunnskap og innsikt i bærekraftsarbeidet, herunder klima- og miljøavtrykket, som våre leverandører og deres verdikjeder representerer. Dette gir anledning til å foreta stadig mer bevisste innkjøpsvalg knyttet til transportmetoder, produkter, emballasje og produkter av mer gjenvinnbare materialer. Parallelt jobber vi også målrettet med å redusere eget forbruk på tvers av virksomheten, samt optimalisere intern varelogistikk. Forbruksreduksjon omhandler reduksjon av en lang rekke forbruksartikler som papir, plast, vann, strøm, mat og drikke for å nevne noen. Eksempelvis er redusert matsvinn et prioritert område for rederiet. Kartlegging og forbedring av rederiets avfalls- og gjenbrukshåndtering på tvers av virksomheten vil ha et særskilt fokus fremover. Dette handler om å tenke helhetlig og sikre bred kunnskap om avfallshåndtering og muligheter på tvers av landegrenser.