Til hovedinnhold

Blått hav, grønne løsninger

Jordkloden er først og fremst en havklode, og milliarder av mennesker verden over er avhengige av havet for mat, helse, jobb, transport, rekreasjon, råvarer og mye mer. Med en voksende befolkning og press på landarealene blir havet viktigere. En bærekraftig utvikling er derfor umulig uten rene og rike hav.

Bærekraftig bruk av hav og miljø

Årene frem til 2030 er identifisert som FNs tiår for hav og havforskning, et fokus Color Line støtter fullt ut siden havet er vår arbeidsplass. De mange reisende vi bringer med oss over havet hver dag skal øke sin forståelse og engasjement for havet som en fornybar ressurs som vi alle kan bidra til å bevare.

Color Line har som overordnet mål å minimere påvirkningen på hav og miljø fra rederiets drift og operasjoner, og at skipene skal bidra til overvåkningen av livet og miljøet i havet. Vår moderne flåte og havneoperasjoner forårsaker i dag ingen vesentlige skadelige utslipp til vann eller forsøpling. Innføring av landstrøm i de to siste gjenværende havnene, Hirtshals og Strømstad, vil begrense støy og utslipp av partikler når skipene ligger til kai også i disse havnene.